QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Mã ngành: 6810205

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

Hình thức: Cao đẳng chính quy
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, các nhà hàng và cơ sở kinh doanh ẩm thực ngày càng nhiều. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng những vị trí quản trị tại các đơn vị này ngày một tăng lên.
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về quản lý và tổ chức các hoạt động của một nhà hàng, khách sạn một cách hiệu quả nhất như các công việc về phương diện văn hóa, ẩm thực, sự kiện, quản lý hệ thống, giao tiếp với khách hàng, quản trị nhân sự, marketing, cách giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động.

Đăng ký xét tuyển