Image

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Mã ngành: 6810101

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

Hình thức: Cao đẳng chính quy

Được xem là “Ngành công nghiệp không khói” tại Việt Nam - Ngành du lịch đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Một số ngành học thuộc lĩnh vực du lịch hiện nay đang dẫn đầu về nhu cầu nhân lực và mang lại mức thu nhập cao như: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Trong đó, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đào tạo kiến thức quản lý và điều hành du lịch, thiết kế các chương trình du lịch, trực tiếp phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh,…Được đánh giá là ngành học năng động nhưng cũng đầy thử thách. Song, chính nhờ yếu tố tiềm năng về cơ hội việc làm, sự hấp dẫn của nghề đã khiến ngành học này thu hút phần lớn giới trẻ lựa chọn để theo đuổi hiện nay.

Đăng ký xét tuyển